Site Overlay

Unia Europejska udziela bezzwrotnych dotacji dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w kwotach od 20 tysięcy do nawet 80 tysięcy złotych.

Oprócz wsparcia finansowego jednostki pośredniczące udzielają szkoleń dla beneficjentów
z zakresu prowadzenia działalności oraz wsparcia pomostowego przez pierwsze miesiące prowadzenia działalności.

OSOBY ZAINTERESOWANE UBIEGANIEM SIĘ O DOTACJĘ Z UE
POWINNY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ.
W odpowiedzi na wypełnioną ANKIETĘ nasz dział analiz skontaktuje się Państwem
i przedstawi możliwości pozyskania dotacji.

ANKIETA DOTYCZĄCA DOTACJI
NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie informacje i analizy wykonywane są bezpłatnie z poszanowaniem zasad poufności.

    Miejsce zameldowania:

    Miejsce prowadzenia działalności:

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agencja Innowacji sp z o.o z siedzibą ul. Hoża 86 , 02-682 Warszawa., w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: info@agencjainnowacji.pl