Site Overlay

OPIS FIRMY:

Agencja Innowacji specjalizuje się we wsparciu mikro, małych i średnich firm w zakresie pozyskiwania dotacji z UE wspomagających ich rozwój.
Działamy na rynku od 2015 roku i obsługujemy swoich klientów w Polsce i za granicą.
Tworzymy innowacyjne rozwiązania marketingowe praktycznie wspomagające sprzedaż.
Nasze kompetencje i doświadczenie doceniło wielu klientów, którzy we współpracy z nami cenią sobie przede wszystkim efektywność.
Udział w kursach i szkoleniach pozwala na efektywne dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.
To z kolei przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie firmy, jej produktywność i konkurencyjność na rynku.
Naszym celem jest prowadzenie kursów, które dają maksimum praktycznej wiedzy.

Stawiamy na PRAKTYCZNE i DOSTĘPNE rozwiązania DOPASOWANE
do danej firmy z którą współpracujemy.
Ofertę kierujemy do firm chcących wzmocnić, lub zbudować od nowa piony handlowe.
Gwarantem jakości usług jest Prezes i główny udziałowiec
Agencji Innowacji – Arkadiusz Augustyniak – osoba z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu z sukcesem firm.

TRENERZY:

ARKADIUSZ AUGUSTYNIAK

Przedsiębiorca, trener, praktyk biznesu.
Studiował Politologię i Nauki Społeczne aktywnie działając w społeczności akademickiej, autor wielu poradników biznesowych. Skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Specjalista w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Budował działy handlowe w branży IT oraz zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedażowymi, by w końcu stworzyć własną firmę, która posiada kilka oddziałów na terenie kraju.

KAMILA SANOK

Kamila Sanok absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży, motywacji, budowania zespołu, organizacji i technik pracy. Kamila Sanok prowadzi szkolenia w zakresie: tworzenie strategii rozwoju, przygotowywanie biznes planów, tworzenie planów promocyjnych, obniżanie kosztów działania firmy, wsparcie w redukcji zadłużenia, zarządzanie firmą, skuteczny marketing, sprzedaż i negocjacje, planowanie.

SZKOLENIA:

MOTYWACJA
Trener Arkadiusz Augustyniak
Przedsiębiorca, trener, praktyk biznesu. Studiował Politologię i Nauki Społeczne aktywnie działając w społeczności akademickiej, autor wielu poradników biznesowych. Skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Specjalista w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Budował działy handlowe w branży IT oraz zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedażowymi, by w końcu stworzyć własną firmę, która posiada kilka oddziałów na terenie kraju.


Cel szkolenia:
Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników. Powołamy się na doświadczenia menedżerów w tym zakresie i porozmawiamy o trudnościach, z którymi się stykają.
Na bazie dostępnych narzędzi uświadomimy uczestnikom, z których korzystają, a które zaniedbują.
Dodatkowo stworzymy listę umiejętności potrzebnych do efektywnego realizowania działań związanych z motywowaniem, która stanie się podstawą do wypracowania rozwiązań dla zgłoszonych trudności.
Niezwykle istotne będzie również stworzenie warunków do odpowiedniego zaangażowania się w proces przez menedżera.
W tym celu zajmiemy się kwestią automotywacji menedżera. Uświadomimy wpływ własnego zaangażowania na podejmowane działania wobec podwładnych i znajdziemy metody, dzięki którym menedżer sam będzie mógł skutecznie wpływać na swoje zaangażowanie.

Grupa docelowa:
Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników.
Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nauczyć się realnie wpływać na poziom zaangażowania swoich pracowników w wykonywane zadania zawodowe.
Minimalna ilość uczestników na szkoleniu - 8 osób.
WARSZTATY KOMPETENCJI
Trener Marcin Kruptuliszewski
Z branżą IT związany od ponad 10 lat. Technik radiokomunikacji i programista z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w zakresie logistyki. Pracował dla wiodących firm z branży finansowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Programowanie jest dla niego jednocześnie pasją oraz sposobem na życie. Odnajduje się zarówno jako software engineer w takich językach jak JAVA i PHP oraz realizuje się jako prelegent i pragmatyczny trener IT. Tworzy skalowalne rozwiązania z wykorzystaniem technologii opartych na chmurze, odpowiedzialny za rozwój aplikacji wspomagających biznes - dedykowane CRM-y.


Cel edukacyjny:
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia: - pozna rodzaje i rolę autorytetu w zespole
- dowie się jak ważna jest komunikacja z zespołem oraz jakie mogą powstawać bariery podczas takiej komunikacji
- pozna sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji i zaangażowania i wagę motywatorów w zespole

W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia:
- nabędzie umiejętność delegowanie zadań i odpowiedzialności za nie
- udoskonali zarządzanie w sytuacjach konfliktowych
- rozwinie role lidera poprzez lepszą komunikacje celów i wyznaczanie priorytetów

W zakresie kompetencji uczestnik szkolenia:
- nabędzie poczucia wpływu w stosowaniu technik efektywnego zarządzania zespołem,
- poprawi swoją inteligencje emocjonalną.


Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane menedżerom i kierownikom.
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Trener Kamila Sanok
Kamila Sanok absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży, motywacji, budowania zespołu, organizacji i technik pracy. Kamila Sanok prowadzi szkolenia w zakresie: tworzenie strategii rozwoju, przygotowywanie biznes planów, tworzenie planów promocyjnych, obniżanie kosztów działania firmy, wsparcie w redukcji zadłużenia, zarządzanie firmą, skuteczny marketing, sprzedaż i negocjacje, planowanie.


Celem szkolenia:
Celem szkolenia "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM" jest podniesienie skuteczności właścicieli firm i kadry kierowniczej w prowadzeniu firmy:
- zdobycie większej wiedzy nt. mechanizmów formalno-prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa,
- bardziej optymalne wykorzystanie swoich własnych predyspozycji jak i predyspozycji innych pracowników firmy,
- poznanie najważniejszych aspektów prowadzenia interesów z ludźmi,
- poznanie i umiejętne wykorzystanie instrumentów diagnostycznych i innych niezbędnych do wyznaczania celów i strategii przedsiębiorstwa.


Grupa docelowa:
Właściciele firm, Prezesi, Dyrektorzy, kadra zarządzająca, osoby prowadzące działalność gospodarczą i firmy realizujące projekt Akademia Menedżera

REFERENCJE:

certyfikat

KONTAKT