Site Overlay
Opis szkolenia:

Projekt realizowany przez Agencję Innowacji.
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 roku dotyczących nowych zasad składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Część teoretyczna – dzień I

Co trzeba widzieć o spółkach

1. Czym jest spółka z o.o.?
(omówienie podmiotowości prawnej, odpowiedzialność i ograniczenia, sprawozdawczość, różnicowanie w zakresie działalności gospodarczej)
2. Firma czy nazwa spółki, jak to ustalić?
(metodologia ustalenia firmy spółki)
3. Kto może założyć spółkę, udziałowcy czy wspólnicy?
(omówienie ograniczeń w zakresie rejestracji podmiotu przez Internet)
4. Czym jest kapitał zakładowy?
(wysokość kapitału wraz z omówieniem)
5. Kto rządzi w spółce?
(władze spółki, zarząd i sposób sprawowania zarządu, rada nadzorcza, prokura, pełnomocnik, zgromadzenie wspólników)
6. Co może robić spółka?
(przedmiot działalności spółki, możliwości i ograniczenia)
7. Jak zarejestrować spółkę, zmiany w spółce i sprawozdanie finansowe?
(omówienie sposobu rejestracji w zróżnicowaniu wersji elektronicznej i papierowej)

Rejestracja spółki przez Internet

1. Czy jest system S24 ?
2. Jak utworzyć konto w systemie ?
3. Jak nadać uprawnienia użytkownikom systemu?
4. Czym jest Teryt, jak unikać pułapek?
5. Jak prawidłowo określić przedmiot działalności spółki?
6. Władze spółki, jak to zrobić bezbłędnie?
7. Umowa spółki to nie wszystko, co jeszcze trzeba wypełnić?
8. Czego należy unikać aby prawidłowo wypełnić wniosek o rejestrację w sądzie?

Część praktyczna – dzień II

Praktyczne ćwiczenia dotyczące rejestracji spółki

1. Utworzenie konta w systemie
2. Nadanie firmy spółki
3. Udostepnienie użytkownikom
4. Tworzenie umowy spółki wg wytycznych
5. Pozostałe dokumenty, niezbędne do rejestracji
6. Wypełnienie wniosku do sądu i wysłanie dokumentów.

Praktyczne ćwiczenia dotyczące rejestracji zmian w spółce

1. Przygotowanie danych dotyczących spółki
2. Omówienie możliwości, które daje system S24
3. Pozostałe dokumenty, niezbędne do rejestracji zmian w spółce
4. Wypełnienie wniosku do sądu i wysłanie dokumentów.
Oferta dodatkowa: jednorazowe zmiany w spółce
Jeżeli chcieliby Państwo dokonać zmian w spółce to możemy podjąć się dokonania zmian.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

KONTAKT
    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agencja Innowacji sp z o.o z siedzibą ul. Hoża 86 , 02-682 Warszawa., w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: info@agencjainnowacji.pl