Ankieta
Home / dotacje unijne / Ankieta

ANKIETA

Wszystkie informacje i analizy wykonywane są bezpłatne z poszanowaniem zasad poufności.
W odpowiedzi na wypełnioną ANKIETĘ nasz dział analiz skontaktuje się Państwem i przedstawi możliwości pozyskania dotacji.


Wybierz województwo:
Przeznaczenie dotacji:

promocja firmymaszyny i urządzeniarozbudowainnowacje w firmiebadania i rozwójdziałania ekologiczneszkoleniapatentywartości niematerialne i prawne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agencja Innowacji sp z o.o z siedzibą ul. Hoża 86 , 02-682 Warszawa., w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@agencjainnowacji.pl .