Site Overlay

AGENCJA INNOWACJI to zespół fachowców pomagających w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji z UE. Analitycy i specjaliści od zarządzania wprowadzą Twoją Firmę na wyższy poziom.

Podnosimy wartość firm poprzez kompleksowe i profesjonalne wsparcie procesów handlowych. Szczególną uwagę przykładamy do wysokiej jakości świadczonych usług.

Jutro Twojej firmy zaczyna się dziś!

Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia – pozyskiwanie funduszy z firmą doradczą

  1. Pozyskiwanie funduszy dla firmy – jak zacząć proces?
  2. Rola firm specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy unijnych
  3. Kluczowe aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji
  4. Perspektywy rozwoju z dofinansowaniem z UE

Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z szeregiem wymogów, które należy spełnić, no i przede wszystkim trzeba mieć na to fundusze. Samo założenie działalności, które jest darmowe, nie wystarczy. Z pewnością przyda się dofinansowanie na dobry start. Każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, może ubiegać się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zdobyte w ten sposób pieniądze można przeznaczyć między innymi na wyposażenie firmy.

Pozyskiwanie funduszy dla firmy – jak zacząć proces?

Fundusze Europejskie są najpopularniejszym sposobem finansowania z zewnątrz. Na samym początku ubiegania się o dotacje najważniejszy jest cel, na jaki oczekujemy dofinansowania. Pożądany jest solidnie przygotowany biznesplan nowej działalności gospodarczej. Jest to element konieczny do finalnego otrzymania dotacji. Każdy punkt musi być logicznie uargumentowany. Warto też określić ryzyko prowadzenia własnej firmy w danym zakresie. Kluczowym narzędziem w ramach programu funduszy unijnych jest Ścieżka Smart. Jego głównym celem jest zadbanie o innowacyjność przedsiębiorstw oraz zwiększenie konkurencyjności wśród innych firm na rynku. Do cech wyróżniających ten program należy modułowość projektów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie zakresu projektu do potrzeb danej firmy. Zalicza się do nich obligatoryjny moduł badawczo-rozwojowy oraz ten związany z wdrażaniem innowacji. Zabieg ten pozwala na kompleksowe i strategiczne podejście do ubiegania się o dofinansowanie.

Rola firm specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Pozyskiwanie dotacji to proces wielowątkowy i składający się z kilku etapów. Na każdym z nich, oczywiście oprócz wyniku, liczy się również bezpieczeństwo. Każdy etap realizacji projektu wymaga szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia, a co ważne także holistycznego podejścia, które zapewni całościowy obraz sprawy. Gdy projekt otrzyma pozytywną ocenę, a wnioskowane dofinansowanie zostanie udzielone, należy zadbać, oczywiście po podpisaniu umowy, by projekt był przeprowadzony w odpowiedni sposób i właściwie rozliczony. Często wymaga to konsultacji firmy zewnętrznej. Taki podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w tym zakresie. Podejmując się takiej współpracy, zyskuje się często pomoc już od pierwszego etapu starania się o dotację. Wynajęcie usług firmy zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych znacznie ułatwia cały proces.

Kluczowe aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji

Właściwe komórki organizacyjne prowadzą nadzór i kontrolę nad realizacją umowy wedle określonych warunków przyjętych przez obie strony. Działania te obejmują głównie kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Polega to przede wszystkim na dokonaniu kontroli pod względem finansowym, ale także merytorycznym. W szczególności chodzi o stan realizacji zadania, a także jego efektywność, rzetelność oraz jakość. Należy również prowadzić właściwą i pełną dokumentację określoną w umowie oraz zawartą w przepisach prawa. Pozyskiwanie dotacji wiąże się i z koniecznością rozliczenia z wykorzystania funduszy unijnych. dotacji celowej odbywa się na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu przedłożonym przez beneficjenta z wykonania zadania, w szczególności w jego opisie. Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych, oprócz dbałości o kwestie merytoryczne w projekcie, wymaga odpowiedniego planowania. Niekiedy konieczne są zmiany w projekcie, których wprowadzenie – bez narażania na utratę środków.

Perspektywy rozwoju z dofinansowaniem z UE

W kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz nowych możliwości finansowania pozyskiwanie funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej staje się kluczowym elementem strategii rozwoju wielu firm. Wartościowe wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej nie tylko ułatwia start wielu nowym przedsiębiorstwom. Jest to również nieocenione wsparcie w przypadku innowacyjnych rozwiązań oraz zrównoważonego rozwoju, między innymi w sektorze ekotechnologii. Nie należy zapominać, że dzięki funduszom powstają również nowe miejsca pracy. Z tego powodu świadomość i efektywne korzystanie z dostępnych funduszy są istotnymi czynnikami gwarantującymi sukces przedsiębiorców, którzy chcieli rozwijać swoja działalność w kontekście globalnej konkurencji.